Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат
Понеделник, 21 Ноември 2022 10:00

Уважаеми съграждани,

На интернет страницата на Община Левски в раздел „Актуално“ за обществено обсъждане е публикуван Проект на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. и Доклад с мотиви за приемането ѝ.

 

На основание чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на проекта на интернет страницата на Община Левски да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на общината на адрес – гр. Левски, бул. „България“ № 58, или изпратени на електронен адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

  

Приложени документи:

1. Доклад на кмета на обшина Левски чистота 2023 год.

2. Приложение 1.

3. Приложение 2.

4. Приложение 3.

5. Приложение 4.

6. Приложение 5.

7. Одобряване на План – сметка 2023 год. 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates