Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат

 

  Списък  с класираните кандидат потребители по проект "Грижа в дома в община Левски"
Три имена на лицето - потребител Общ брой получени точки в резултат на оценка на потребностите
1 2 3
1 Жана Величкова Колева 57
2 Цветанка Славова Мичова 57
3 Бистра Маринова Русева 56
4 Мара Борисова Георгиева 56
5 Невена Атанасова Минкова 55
6 Иванка Неделчева Петрова 55
7 Августина Георгиева Григорова 55
8 Цветана Йорданова Костадинова 55
9 Марин Николов Първанов 55
10 Анастас Георгиев Караиванов 54
11 Руска Христова Георгиева 54
12 Милка Тодорова Георгиева 54
13 Илия Ангелов Илиев 53
14 Павлина Миладинова Вълчинова 53
15 Петър Трифонов Христов 52
16 Нешка Рачева Рашкова 52
17 Крум Илиев Крумов 52
18 Горана Мирчева Стоянова 52
19 Радка Петрова Колева 52
20 Халиде Хасанова Абдилова 52
21 Латинка Михайлова Кочумова 51
22 Григор Ангелов Вегенов 51
23 Милка Георгиева Тодорова 51
24 Никола Трифонов Иванов 51
25 Цанка Пенева Иванова 51
26 Борка Стоянова Кутова 51
27 Иван Ангелов Андреев 50
28 Руска Тенева Емануилова 50
29 Мартинка Петрова Лазарска 50
30 Милка Кирилова Петкова 50
31 Елена Станчева Панайотова 50
32 Каймет Селимова Ибрамова 50
33 Величка Николаева Никовова 49
34 Еленка Христова Мончева 49
35 Милка Ламбева Танева 49
36 Невяна Богомилова Караденчева 49
37 Геновева Венкова Банкова 49
38 Любка Иванова Генова 49
39 Тодорка Василева Кирчева 49
40 Софийка Янева Проданова 49
41 Веселин Здравков Митанов 49
42 Иван Славов Петков 49
43 Надежда Цветанова Иванова 49
44 Светла Филипова Тодорова 49
45 Блажо Иванов Китев 49
46 Мита Иванова Тончева 49
47 Цанка Маринова Иванова 49
48 Радка Асенова Тончева 48
49 Върба Георгиева Куклева 48
50 Митка Петкова Георгиева 47
51 Анка Матеева Каракашева 47
52 Величка Расимова Гамсъзова 47
53 Иванка Николаева Григорова 47
54 Минка Станева Мартинова 47
55 Илия Боянов Димов 47
56 Станка Василева Спасова 47
57 Здравка Матеева Лазарова 47
58 Ана Желязкова Косева 47
59 Димитрана Иванова Атанасова 47
60 Диманка Любенова Петкова 46
61 Богдан Проспалов Тавлинов 46
62 Татяна Борисова Бонгалова 46
63 Георги Петров Михайлов 46
64 Евдокия Костадинова Горанова 46
65 Дора Иванова Давидова 46
66 Славка Георгиева Динова 46
67 Пенка Тодорова Добрева 46
68 Люба Владимирова Иванова 45
69 Пенка Иванова Иванова 45
70 Тодорка Димитрова Гъркова 45
71 Тодор Стефанов Тодоров 45
72 Даниела Александрова Димитрова 45
73 Андоница Добрева Димитрова 45
74 Гинка Тодорова Енчева 45
75 Виолета Маринова Михайлова 45
76 Венета Николаева Цонева 45
77 Георги Генов Трифонов 45
78 Милка Стефанова Куцева 45
79 Наташа Рачева Ненова 45
80 Жана Иванова Атанасова 45
81 Еминегюнер Алиева Ахмедова 45
82 Иванка Павлова Николаева 45
83 Венцислава Костадинова Генкова 44
84 Величка Георгиева Гарнизова 44
85 Барие Еминова Устова 44
86 Деша Тотева Димова 44
87 Жечка Боянова Калонкина 44
88 Богдан Любенов Вечев 44
89 Янка Филипова Богданова 44
90 Кеамиле Мъстънова Асанова 44
91 Неда Гатева Иванова 44
92 Рилка Иванова Тодорова 43
93 Здравка Стефанова Колчева 43
94 Васил Иванов Дошев 43
95 Йордан Тодоров Симеонов 43
96 Калинка Йозова Тонкова 43
97 Станка Филипова Натова 43
98 Катя Огнянова Радева 43
99 Латинка Борисова Тончева 43
100 Румяна Петкова Тодорова 43
101 Георги Василев Гечев 43
102 Тодорина Петрова Данаилова 43
103 Борислав Михайлов Каракашев 43
104 Кирилка Ламбева Петкова 43
105 Стефка Бориславова Атанасова 42
106 Маргарита Иванова Горанова 42
107 Златка Петрова Гърбачева 42
108 Цветанка Димитрова Великова 42
109 Велико Иванов Марков 42
110 Лушка Берчева Брункова 42
111 Татяна Кирилова Тодорова 42
112 Гицка Александрова Янкова 42
113 Ганчо Рачев Ганчев 42
114 Илиянка Тодорова Гетева 42
115 Йорданка Димитрова Константинова 42
116 Люба Аргелова Захариева 42
117 Малина Михайлова Брункова 42
118 Върбинка Филипова Панчева 42
119 Мария Иванова Симпличева 42
120 Йордан Парашкевов Борисов 42
121 Лиляна Стефанова Йончева 42
122 Емилия Александрова Динкова 41
123 Руска Мариянова Чолакова 41
124 Диянка Иванова Гавраилова 41
125 Христина Димитрова Райкова 41
126 Веселина Цветанова Костова 41
127 Венета Георгиева Игнатова 41
128 Иванка Тодорова Иванова 41
129 Русанка Бонева Блажева 40
130 Митана Илиева Василева 40
131 Венета Любенова Добрева 40
132 Димитра Богданова Дошева 40
133 Марийка Романова Минчева 39
134 Димитър Божанов Димитров 38
135 Величка Стефанова Веселинова 38
136 Йорданка Тодорова Маринова 38
137 Маргарита Божинова Колева 38
138 Петранка Личева Колева 38
139 Руска Дончева Димитрова 38
140 Добромирка Димитрова Коева 38
141 Мария Тодорова Гечева 38
142 Михаил Павлов Караджов 37
143 Тодорка Цанкова Василева 37
144 Маргарита Бориславова Ценкова 37
145 Младен Николов Тонков 36
146 Надка Дончева Христова 36
147 Александър Сашев Димитров 36
148 Виолета Станева Анчева 36
149 Янка Кръстева Иванова 36
150 Даниел Димитров Димитров 36
151 Илиян Методиев Илиев 36
152 Марийка Михайлова Вакинова 35
153 Веселина Трифонова Върбанова 34
154 Сеяр Ибрамова Топалова 34
155 Богомил Атанасов Димитров 34
156 Анифе Салимова Ибрамова 33
157 Блага Стоянова Антонова 33
158 Лоиджо Бенедишев Чеков 33
159 Николай Борисов Гайдаров 33
160 Милка Петрова Тодорова 32
161 Кирил Такев Колев 31
162 Денка Дончева Иванова 31
163 Ангелина Георгиева Владимирова 29
164 Цветанка Петрова Станева 29
165 Катерина Георгиева Чекова 29
166 Борислав Ерославов Цанов 29
167 Янка Петрова Митроева 29
168 Димитър Спасов Горанов 28
169 Йорданка Савова Димитрова 28
170 Николай Иванов Панчев 28
171 Нора Владимирова Кунева 28
172 Цветанка Цочева Великова 28
173 Кина Тодорова Ванкова 28
174 Цветанка Стоянова Иванова 25
175 Стефка Мирославова Александрова 25
176 Адриан Филев Кирилов 24
177 Магдалена Тодорова Николова 23
178 Димка Иванова Първанова 22
Дата: 31.01.2023 г.                                           Ръководител на проекта: /п/
гр. Левски

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates