Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Обяви за събиране на оферти Печат

 

„Рехабилитация на ул. „Васил Левски” от ОК 323 до ОК 319 и ул.”Веселина Геновска” от ОК 130 до ОК 104 в гр.Левски по метода на студено полагане на асфалтова смес „Ралумак”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук.

Техническо предложение·тук.

Ценова оферта·тук.„Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол при извършване на СМР във връзка с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на блок „Локомотив”гр.Левски  по обособени позиции:Обособена позиция №1 „Извършване на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на блок „Локомотив” гр.Левски” и Обособена позиция №2 „Извършване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на блок „Локомотив” гр.Левски”

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Протокол·тук.

Протокол 2·тук.

Договор·тук.

Техническо предложение - "Консулти 03"ООД - гр.Плевен·тук.

Договор 2·тук.

Техническо предложение - ЕТ"Зоя Паскалева"-Плевен·тук.ПРЕКРАТЕНА

Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол при извършване на СМР във връзка с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на блок „Локомотив”гр.Левски  по обособени позиции


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Съобщение (ПРЕКРАТЯВАНЕ)

 

 

Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Отговор·тук.

Протокол·тук.

Протокол 2·тук.

Договор·тук.

Техническо предложение·тук.

Ценова оферта·тук.


 

Сключване на застраховки на служителите, автомобилите и ДМА в община Левски:1.Сключване на застраховка на служителите в община Левски и комплексна туристическа застраховка покритие "Билет +";  2.”Сключване на застраховка на автомобилите собственост на община Левски" и 3. „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Левски

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Отговор·тук.

Информация за удължаване на срока·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук.

Техническо предложение·тук.

Ценова оферта·тук.Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в община Левски ”

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Информация за удължаване на срока·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук.

Техническо предложение·тук.

Ценова оферта·тук.„Доставка на eдин брой автомобил, нов на лизинг за нуждите на Община Левски"

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Отговор·тук.

Удължаване на срока за подаване на оферта·тук.

Протокол·тук.

Договор·тук.

Приложение 1 и 2·тук.

 

Извършване на услуга за превоз на фракциониран скален материал с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски, произведен в ТСИ"Русаля

 

Съобщение·тук.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Договор·тук.

Протокол·тук.

Техническо предложение·тук.

Ценова оферта·тук.

 
RocketTheme Joomla Templates