Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   Във връзка с годишното приключване на дейността на отдел „Приходи от местни данъци и такси”, medicine приемането на плащания от граждани на местни данъци и такси ще приключи на 29 декември в 17.00 часа.

   Община Левски призовава всички свои жители, pills които имат неизплатени задължения, medical да извършат своите плащания и напомня,
че за неплащане на вноските в законоустановения срок се пристъпва към принудително събиране от съдебен изпълнител.
 
RocketTheme Joomla Templates