Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

С Ъ О Б Щ  Е Н И Е

   Отдел „Приходи от местни данъци и такси” съобщава на лицата, dosage извършващи патентна дейност, search че срока за подаване на декларации за 2011г. е до 31.01.2011г. Платилите пълния размер до тази дата ползват 5% отстъпка.

   Заплащането на данък върху недвижимите имоти, stuff такса битови отпадъци  и данък върху превозните средства за текущата година започва от 01.03.2011г. Платилите до 30.04.2011г. ползват 5% отстъпка. За първи път от тази година данък недвижими имоти и такса битови отпадъци ще се заплаща на две равни вноски, вместо досегашните четири, а именно – до 30.06.2011г. и до 30.10.2011г. В тези срокове ще се заплаща и данък върху превозните средства.

   От 2010г. Община Левски пристъпи към принудително събиране чрез съдия изпълнител на неплатени в срок данъчни задължения. На некоректните длъжници бяха наложени запори и възбрани върху имуществото им.

   През 2011г. ще се предприемат такива мерки и срещу останалите длъжници, поради което приканваме гражданите, които имат задължения към общината да ги погасят своевременно.
 
RocketTheme Joomla Templates