Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Обществени поръчки 2011- 2017 г.

 

 

“Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения”  в Община Левски по обособени позиции: Позиция №1. Хляб, хлебни и тестени изделия; Позиция № 2.Мляко и млечни изделия; Позиция № 3. Месо, месни продукти, риба и яйца; Позиция № 4.Трайни хранителни продукти, подправки; Позиция №5.Зеленчукови и плодови консерви; Позиция № 6.Пресни плодове и зеленчуци и Позиция №7.Миещи, перилни и дезинфекционни препарати  и нехранителни стоки”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Протокол 1 тук.

Протокол 2 тук.

Заповед тук.

Договор тук.

Техническо предложение тук.

Ценова оферта тук.

 

 

„Консултантски услуги по управление на проект “L-TEN – LINKING TEN THROUGH BETTER CONNECTION BETWEEN TERTIARY NODES TURNU MAGURELE AND LEVSKI FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE   AREA” в процедура по предварително договаряне по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Протокол тук.

Протокол 2 тук.

Протокол 3 тук.

Заповед тук.

Договор тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Обявление тук.

Приложения 1 и 2 тук.

 

 

ПРЕКРАТЕНА

„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения”  в Община Левски по обособени позиции”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Отговори тук.

Обявление (ПРЕКРАТЯВАНЕ)  тук.„Доставка на течни горива за автомобилния парк на община Левски

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Протокол №1 тук.

Протокол №2 тук.

Заповед за класиране тук.

Приложения 1 и 2 тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Договор тук.

Обявление тук.

Приключил договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2016-0006

 „Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски на жилищна сграда с адрес: гр.Левски, община Левски, ул. „Александър Стамболийски” №17, бл. „Локомотив”, вх. А, Б, В, Г и Д”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Отговор·тук.

Протокол №1 тук.

Протокол №2 тук.

Протокол №3 тук.

Заповед тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Договор тук.

Обявление тук.

Техническо предложение тук.

Ценова оферта тук.

Приключил договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2016-0005ПРЕКРАТЕНА

„Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски на жилищна сграда с адрес: гр.Левски, община Левски, ул. „Александър Стамболийски” №17, бл. „Локомотив”, вх. А, Б, В, Г и Д”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Отговор тук.

Обявление (ПРЕКРАТЯВАНЕ)  тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2016-0004„Доставка на един брой сметосъбиращ автомобил нов за нуждите на община Левски”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Отговор тук.

Протокол тук.

Протокол - 2 и 3 тук.

Заповед тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Договор тук.

Информация за сключен договор тук.

Приложения 1 и 2 тук.

Изпълнен договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2016-0003„Доставка на два броя автомобили за нуждите на община Левски по обособени позиции: Позиция №1 „Доставка на един брой нов, лек автомобил на лизинг за нуждите на община Левски” и Позиция №2”Доставка на един брой специализиран автомобил микробус - нов за нуждите на хора с увреждания по проект "Независим живот за гражданите на Левски", договор BG05M9OP001-2.002 – 0036- С 001


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Решени за промяна тук.

Протокол тук.

Протокол - 2 и 3 тук.

Заповед тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Договор тук.

Информация за сключен договор тук.

Приложения 1 и 2 тук.

Изпълнен договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2016-0002„Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Рехабилитация на ул. „Христо Смирненски” от ОК 377 до ОК 388, гр.Левски”; Позиция 2.Направа на плътна асфалтова настилка по улици в населени места в Община Левски"; Позиция 3. ”Изкърпване с плътна асфалтова смес  по  път PVN 2111 Левски – Варана  от 0+000 до 3+000,  III - 301, III - 303  и улици в населени места в Община Левски”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Заповед тук.

Протоколи N2 и N3 тук.

Пореден отговор тук.

Пореден отговор тук.

Пореден отговор тук.

Отговор тук.

Протокол тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Договор тук.

Информация за сключен договор тук.

Приложения 1 и 2 тук.

Обявление за приключен договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2016-0001

 „ Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения”  в Община Левски по обособени позиции: Позиция №1. Хляб, хлебни и тестени изделия; Позиция № 2.Мляко и млечни изделия; Позиция № 3. Месо, месни продукти, риба и яйца; Позиция № 4.Трайни хранителни продукти, подправки, Позиция №5.Зеленчукови и плодови консерви; Позиция № 6.Пресни плодове и зеленчуци и Позиция №7.Миещи, перилни и дезинфекционни препарати  и нехранителни стоки ”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Протокол 1  тук.

Протокол 2  тук.

Заповед  тук.

Отговор тук.

Договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2015-0004

 


„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, гр. Левски в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции:  Обособена позиция № 1”Оценка за съответствие на инвестиционните проекти на многофамилни жилищни сгради и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” и
Обособена позиция №2 „Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на многофамилни жилищни сгради – част енергийна ефективност – икономия на енергия и тополосъхранение”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти тук.

Заповед тук.

Протокол тук.

Протокол №2 тук.

Протокол №3 тук.

Пореден отговор тук.

Пореден отговор тук.

Пореден отговор тук.

Отговор тук.

Договор тук.

Договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2015-003„Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски по 4 обособени позиции”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Съобщение за отваряне на цени тук.

Заповед тук.

Протокол тук.

Протокол 2 тук.

Протокол 3 тук.

Пореден отговор тук.

НОВИ въпроси и отговори тук.

Въпроси и отговори тук.

Решение за промяна тук.

Решение за промяна тук.

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – жилищен блок „Бузлуджа” тук.

Договор - Копекс и Ко ЕООД тук.

Договор - Менкаура ЕООД тук.

Договор - Еко Хидро тук.

Договор - Левски Енерджи тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2015-0001


 

"Изработване на общ устройствен план на Община Левски"

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Открита процедура за общия устройствен план тук.

Информация за отваряне на ценовите оферти тук.

Въпроси и отговори тук, тук1, тук2 и тук3

Протокол тук.

Договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2014-0010"Залесяване на неземеделски земи в землището на с. Градище, Община Левски, местност „Голямата Кория” 17556-000-053"

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Въпроси и отговори тук и тук

Решени за промяна на срок тук

Протокол тук , тук1 и тук2

Заповед тук

Регистър тук

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2014-0009


 

"Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП"Социален патронаж" и ОП "Спортни имоти, отдих и развлечение" в Община Левски: хляб, хлебни и тестени изделия;мляко и млечни изделия;месо, месни продукти, риба и яйца; трайни хранителни продукти, подправки, зеленчукови и плодови консерви;пресни плодове и зеленчуци, миещи, перилни и дезинфекционни препарати и други хранителни продукти и нехранителни стоки”

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Информация за отваряне на ценовите оферти тук.

Заповед за класиране тук.

Заповед тук.

Протокол №1 тук.

Протокол № 2,3 тук.

Договор тук.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00794-2014-0008"Технологично обзавеждане за двата центъра по обособени позиции: Позиция №1 „Технологично обзавеждане за ЦНСТ в гр.Левски„ и Позиция №2 „Технологично обзавеждане за ЦСРИ в гр.Левски"

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от  тук.


Договор тук.

 

„Изпълнение на строително – монтажни дейности на хидротехнически съоръжения по проект „Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол BG 0000239“ с подобекти: Подобект 1. Хидротехнически съоръжения м. „Карамандол“ гр. Левски; Подобект 2. Хидротехнически съоръжения м. „Кеси - Кору“ с. Градище; Подобект 3. Хидротехнически съоръжения м. „Мъртвицата“ с. Трънчовица“, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013“ по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Информация за изпълнен договор тук.

 

"Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Основен ремонт обслужваща улица зад блок „Люляк” от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски”; Позиция 2. „Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски”; Позиция 3. „Полагане на плътна асфалтова настилка по път PVN-1112 и улици в населени места в Община Левски”; Позиция 4. „Изкърпване с плътна асфалтова смес по следните пътища - ІІІ-301, ІІІ- 303, PVN-2111, PVN-1110 и PVN-1112 и улици в населени места в Община Левски

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от  тук.

 

 

„Ремонт, реконструкция и възстановяване на площади в четири от населените места в община Левски по обособени позиции: обособена позиция №1: „Ремонт, реконструкция и възстановяване на площад в с. Малчика”; обособена позиция №2: „Ремонт, реконструкция и възстановяване на площад в с. Аспарухово“; обособена позиция №3: „Ремонт, реконструкция и възстановяване на площад в с. Асеновци“ обособена позиция №4 „Ремонт, реконструкция и възстановяване на площад в с. Изгрев“.

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от  тук.

Уточнение на Възложителя към обществената поръчка тук.

Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка за обособени позиции 2, 3 и 4 тук.

 
 
 Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр.Левски

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

 “Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ДСП и Общинско предприятие „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски на: хляб, хлебни и тестени изделия; мляко и млечни изделия; месо, месни продукти, риба и яйца; трайни хранителни продукти, подправки, зеленчукови и плодови консерви; пресни плодове и зеленчуци и миещи, перилни и дезинфекционни препарати и други хранителни продукти и нехранителни стоки”

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка тук.

 

Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр.Левски

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.


 

"Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Реконструкция на ул. „Елин Пелин” от ОК 53 до ОК 49, гр.Левски” Позиция 2.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски” Позиция 3."Полагане на плътна асфалтова настилка по път PVN 1112, алеи в центъра на с. Малчика и улици в Община Левски; Позиция 4.”Изкърпване с плътна асфалтова смес по следните пътища - ІІІ-301, ІІІ-303, PVN 2111, PVN 1110 и PVN 1112 и улична пътна мрежа в Община Левски”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от  тук.

 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за обособени позиции 2 и 4 тук."Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции: Позиция № 1. ”Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство - УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски” и позиция №2 „Преустройство и промяна на част от сграда за обществено хранене за изграждане  на ЦСРИ в УПИ ІV-2771, кв.17, гр.Левски”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 
 

Доставка на специализирани съдове за смет и един брой багер - нов на лизинг за нуждите на община Левски по обособени позиции: позиция №1 ”Доставка на специализирани съдове за смет – 200бр. кофи тип "Мева", 20 броя контейнери тип "Бобър" и 20 бр. компостери от които 10бр. – 600литра и 10бр. -400литра” и позиция №2”Доставка на 1бр. багер – нов на лизинг ” за нуждите на община Левски

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

 
 

Доставка на медикаменти, медицински консумативи, консумативи и реактиви за клинична лаборатория и консумативи и реактиви за отделение образна диагностика по обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на медикаменти; Позиция № 2 – Доставка на медицински консумативи; Позиция № 3 – Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория; и Позиция № 4 – Доставка на консумативи и реактиви за отделение образна диагностика

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Доставка на течни горива за автомобилния парк на Община Левски

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

“Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Реконструкция на ул. „Елин Пелин” от ОК 53 до ОК 49, гр.Левски”; Позиция 2.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски”; Позиция 3."Полагане на плътна асфалтова настилка по път PVN 1112, алеи в центъра на с. Малчика и улици в Община Левски"; Позиция 4.”Изкърпване с плътна асфалтова смес по следните пътища - ІІІ-301, ІІІ-303, PVN 2111, PVN 1110 и PVN 1112 и улична пътна мрежа в Община Левски".

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Процедурата е прекратена със заповед №601/22.05.2013 г.

"Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции:Позиция № 1. ”Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство - УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски” и позиция №2„Преустройство и промяна на част от сграда за обществено хранене за изграждане  на ЦСРИ в УПИ ІV-2771, кв.17, гр.Левски”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.


"Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите  на детски градини, детски ясли,  ДСП и ОП "Спортни имоти, отдих и развлечение" в Община Левски: хляб, хлебни и тестени изделия;мляко и млечни изделия; месо, месни продукти, риба и яйца; трайни хранителни продукти, подправки, зеленчукови и плодови консерви; пресни плодове и зеленчуци, миещи, перилни и дезинфекционни препарати и други хранителни продукти и нехранителни стоки”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

„Избор на изпълнител за извършване на СМР за обекти ЦДГ „Слънце” и ОДЗ „Локомотив” гр. Левски по обособени позиции:

  Позиция 1 „Извършване на СМР за обект ЦДГ „Слънце” гр. Левски  и  

  Позиция 2 „Извършване на СМР за обект ОДЗ „Локомотив” гр. Левски

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 
 

Доставка на течни горива за автомобилния парк на Община Левски

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Извършване на ремонтни работи на пътни настилки   в Община Левски по обособени позиции:

  Позиция 1.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в община Левски”;

  Позиция 2.”Полагане на асфалтова настилка по улици и пътища в община Левски”;

  Позиция 3."Изкърпване на пътни настилки в гр.Левски и общината";

  Позиция 4.”Възстановяване на отводнителен канал по ул. „Евлоги Христов” с.Изгрев";

  Позиция 5. "Ремонт на площад с.Стежерово - направа на тротоарна настилка".

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 
 
 
 "Първоначално залесяване на поземлен имот №000053 в землището на с.Градище и поземлен имот №115003, в землището на с.Стежерово, община Левски"
 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

„Осъществяване на строителен надзор при извършване на строително ремонтни работи по три обособени позиции:
    Позиция 1. „Осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Малчика, община Левски - първи етап, който включва реконструкция на главен клон І, главен клон ІІ и клонове 1, 2, 3, 8, 11, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 52, 54, 55, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 91, 95, 96, 97, 100, СВО – 436бр. и временни водопроводи по улици – 30 участъка по 200м”;
   Позиция 2. „Осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Малчика, община Левски - втори етап, който включва клонове 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 32, 34, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 69, 70, 72, 73, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 98, 99, 101, СВО – 354бр. и временни водопроводи по улици – 45 участъка по 200м ”;
   Позиция 3. „Осъществяване на строителен надзор на обект “Изпълнение на основен ремонт на пътна настилка на улица “Патриарх Евтимий” и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. „Райко Даскалов” в гр. Левски, община Левски”
 
 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

 
„Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Малчика, община Левски"
по две обособени позиции:
    Позиция 1."Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика,
община Левски - първи етап, който включва реконструкция на главен клон І, главен клон ІІ и клонове
  1,2,3,8,11,18,19,22,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,42,43,52,54,55,58,61,63,64,66,67,68,71,74,75,76,77,
80,83,91,95,96,97,100, СВО – 436 бр. и временни водопроводи по улици – 30 участъка по 200м;
    Позиция 2."Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика,
община Левски - втори етап, който включва клонове 4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,32,34,40,41,
 44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,57,59,60,62,65,69,70,72,73,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,98,99,101,
СВО – 354бр. и временни водопроводи по улици – 45 участъка по 200м"
 
 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 
 

Въпроси и отговори, по процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

Отговори на писма могат да се изтеглят от тук.

 
 
 
“Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли и ДСП в Община Левски на: хляб, хлебни и тестени изделия; мляко и млечни изделия; месо, месни продукти, риба и яйца; трайни хранителни продукти, подправки, зеленчукови и плодови консерви; пресни плодове и зеленчуци и миещи, перилни и дезинфекционни препарати и други нехранителни стоки”
 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 
 
Избор на изпълнител – проектант/консултант, изготвяне на финансов анализ, като част от анализ
разходи-ползи и подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за строителство
и строителен надзор на обект „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж, реконструкция и
доизграждане на канализационната система в гр. Левски, Община Левски”


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.
Процедурата е прекратена със заповед №1959/17.10.2011 г.
“Избор на изпълнител – проектант/консултант, изготвяне на анализ разходи-ползи/финансов
анализ и подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за строителство
и строителен надзор на обект „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж, реконструкция и
доизграждане на канализационната система в гр. Левски, Община Левски”

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.


 Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.


 

Заповед №1959/17.10.2011 г. може да се изтегли и разгледа тук.


  

Изпълнение на строително-ремонтни работи на улична и пътна инфраструктура в
Община Левски по обособени позиции:

 

Позиция 1. “Изпълнение на строително - ремонтни работи за реконструкция на ул. „Елин Пелин” гр.Левски/път ІІІ-301,
с.Козар Белене – гр.Ловеч от км.5+860 до 6+186/”;

Позиция 2. “Изпълнение на строително - ремонтни работи за асфалтиране на ул. „Райна Княгиня” от ОК 119 до ОК 81, гр.Левски”;

Позиция 3. “Изпълнение на строително - ремонтни работи за реконструкция на ул. „Крум Попов” от ОК 97 до ОК 237, гр.Левски”;

Позиция 4. “Изпълнение на строително - ремонтни работи на пътни настилки в гр.Левски и населените места в община Левски”;

Позиция 5. “Изпълнение на строително - ремонтни работи за благоустрояване на централна търговска улица в гр.Левски”;

Позиция 6. “Изпълнение на строително - ремонтни работи на участъци от общински пътища на Община Левски”.

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

 

Изпълнение на основен ремонт на пътна настилка на улица "Патриарх Евтимий" и
основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. "Райко Даскалов" в гр. Левски,
община Левски:


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

 

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Малчика, община Левски
по две обособени позиции:

 

Позиция 1. "Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика, Община Левски – първи етап, който включва:
Реконструкция на главен клон І, главен клон ІІ и клонове 1, 2, 3, 8, 11, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43,
52, 54, 55, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 91, 95, 96, 97, 100, СВО – 436 бр. и временни водопроводи по улици -
30 участъка по 200 м.”

Позиция 2. ”Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика, Община Левски – втори етап, който включва:
Реконструкция на клонове 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 32, 34, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51, 53, 56,
57, 59, 60, 62, 65, 69, 70, 72, 73, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 98, 99, 101, СВО – 354 бр. и временни водопроводи
по улици – 45 участъка по 200м.”

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедура за "Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика,
Община Левски - I-ви и II-ри етап" - писмата могат да се изтеглят от тук.

 

 

Доставка на един брой  багер с челен товарач - втора употреба и един брой самосвал -
втора употреба за нуждите на Община Левски по обособени позиции:

 

Позиция 1. "Доставка на един брой багер с челен товарач - втора употреба"

Позиция 2. "Доставка на един брой самосвал - втора употреба"

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

 

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ DIR-51011119-7-19 “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД
10 000 ЕКВ. Ж. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ”, ОП “ОКОЛНА
СРЕДА 2007 - 2013

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

 

Извършване на текущ одит по изпълнение и отчитане на разходите по проект № DIR-51011119-7-19
„Изграждане на ПСОВ за над 10000 екв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационната
система в гр. Левски

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.


 

Нови въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.

 

 

„Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Малчика,
община Левски” по две обособени позиции:
 
Позиция 1. ”Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика, община Левски - първи етап,
който включва реконструкция на главен клон І, главен клон ІІ и клонове 1,2,3,8,11,18,19,22,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,42,43,52, 54,55,58,61,63,64,66,67,68,71,74,75,76,77,80,83,91,95,96,97,100, СВО – 436бр. и временни водопроводи по улици – 30 участъка по 200м;

 

Позиция 2. ”Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика,
община Левски - втори етап, който включва клонове 4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,32,34,40,41,44,
45,46, 47,48,49,50,51,53,56,57,59,60,62,65,69,70,72,73,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,98,99,101,СВО – 354бр. и временни водопроводи по улици – 45 участъка по 200м”

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.


 

Въпроси и отговори, във връзка с провеждането на процедурата могат да се изтеглят от тук.


{linkr:none}
 
RocketTheme Joomla Templates