Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

                   ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Община Левски, уведомява, че след извършена проверка по чл.140а от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация на основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация със Заповед № 1317/09.11.2022г. са заличени адресните регистрации по постоянен/настоящ адрес на лицата по Приложение №1 и №2, от заповедта.

         Лицата със заличен постоянен адрес са длъжни в едномесечен срок да заявят актуален постоянен адрес и подменят личните си документи.

 Zapoved

Приложение № 1 ПА

Приложение № 2 НА

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates