Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

Във връзка с подадено проектно предложение на Община Левски по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, buy cialis Процедура с референтен №:BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, pills информираме, try че ще се проведе проучване за избор на изпълнител/консултант по ЗОП/НВМОП, който да изготви конкурсна документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за:

  1. Одит на проекта – за двата етапа на проекта.
  2. Мерки за информация и публичност – за двата етапа на проекта.
  3. Организация и управление на проекта – за двата етапа на проекта.
  4. Проектиране на ПСОВ, канализационна мрежа и водопроводна мрежа (при необходимост) с подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на строител и строителен надзор за втория етап на проекта.

Настоящото проучване има за цел единствено да определи финансовия обхват на гореизброените процедури, необходим за официално обявяване на същите.

Моля, заинтересованите лица да представят свои предложения на адрес:

Община Левски, бул. „България” №58, 5900 гр. Левски

или на е-mail: oblevski­ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

За допълнителни въпроси: тел. 0650/8-20-16; 0650/8-24-48; 0650/8-21-97; факс: 0650/8-31-95

Лица за контакти:

Красимира Косева – ст. експерт „ДОТК”

Ирина Александрова – ст. експерт „Евроинтеграция”
 
RocketTheme Joomla Templates