Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Up

Договори

Договор за осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи при "Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на "Здравна служба" с.Обнова, община Левски" (1)

Договор за "Доставка и монтаж на водогреен котел на газ 300kW за нуждите на ДЯ "Еделвайс" гр.Левски (1)

Договор за осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи при "Основен ремонт обслужваща улица зад болк "Люляк" от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски" (1)

Упражняване на строителен надзор на обект "Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на "Здравна служба ", с.Обнова, община Левски (1)

Договор за трасиране и геодезично заснемане на защитена зона "Обнова-Карамандол" (1)

Договор за доставка на осветителни тела и части за тях (1)

Договор за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи на хидротехнически съоръжения към проект "Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона "Обнова - Карамандол" (1)

Договор за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи на хидротехнически съоръжения към проект "Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона "Обнова - Карамандол"-2 (1)

Договор за осигуряване на информация и публичност при осъществяване на проект "Компетентни служители и модерна администрация в община Левски", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съгласно Договор № М13-22-97/05.08.2014г. (2)

Договор за периодични доставки на кръгли кутии с капак от 500мл. и 250мл. за нуждите на Община Левски (1)

Powered by Phoca Download
RocketTheme Joomla Templates